Ungdomsklubben står i fare for å måtta rivast: – Me er lova ein stad å vera

Gamle Sagatun lyt rivast viss kommunen sel eigedomen til Balholm AS.