Undrar seg over skepsis til privatskule: – Ordføraren teiknar eit skremmebilete

– Me i styret håpar dette er eit arbeidsuhell frå ordføraren si side, seier Sverre Høgheim.