Tunnelen dei så sårt ønskjer seg må dei sjå langt etter: – Eit stort vonbrot

 – Eit fælt dokument og eit stort vonbrot for Vik, seier ordførar Roy Egil Stadheim i Vik, om Statens vegvesen si prioritering av kva vegprosjekt etaten meiner skal skubbast fram dei neste åra.