Tunnelarbeid gjev gode vilkår for hobbyfiskarar – fiskesti ved Holsbru

Rassikringsprosjektet ved Jåteli har fått ein uventa bieffekt.