Klokka 13:55 melde vegtrafikksentralen at Fretheimstunnelen mellom Aurland og Flåm er mellombels stengt på grunn av opprydding. Like etter vart Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen òg stengde for å unngå at bilar vart ståande i kø i tunnelane.

Klokka 14:49 kom meldinga om at tunnelane var opna att.