Trur ikkje fotballen blir avlyst: Slik kan korona-sesongen 2020 bli sjåande ut

Tettare kampprogram og ein kortare sommarferie kan bli løysinga for å koma seg gjennom 30 serierundar.