Trubadur frå Leikanger erobra verdsveven

Tore Leiren frå Leikanger fekk overveldande god respons under helgas LIVE-konsert, noko som gav meirsmak.