I tillegg til arbeidet i både Fjærlandstunnelen og Frudalstunnelen, som du kan lesa meir om her, har det no kome to nye vegmeldingar på same strekning på riksveg 5.

Etter at du er ute av Frudalstunnelen, må du også bu deg på å venting ved Bergstunnelen frå fredag 5. mai. Her skal det vera arbeid frå 07:00 og 19:00 både fredag og førstkomande måndag.

Neste stopp er ved Moshammarneset og Øyjarane i Fjærland. Her er det vegarbeid mellom 07:00 og 19:00 torsdag og fredag. Entreprenørane skal driva med asfaltarbeid og det er difor manuell dirigering.

Andre ting som kan vera verdt å merka seg torsdag er at det på ferjestrekninga Vangsnes – Hella vil vera redusert kapasitet på avgangen som går klokka 09:50 frå Hella. Årsaka er transport av farleg last.

Skal du køyra fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol vil du også møta på vegarbeid torsdag. Frå klokka 20:00 til 06:00 er det manuell dirigering mellom Hagatunnelen og Låvisberget 1 tunnelen.

Det same gjeld også for Vassbygdtunnelen frå klokka 10:00 til 15:00 fredag 5. mai.

For fleire vegmeldingar, sjå vegvesen.no.