Tore trur det blir vanskeleg å finna kjelda til kloakken

– Det kan vera mykje som kjem inn på den gamle overvassleidningen, og det er nok ikkje så enkelt å finna ut kor kloakken kjem inn, seier Tore Sviggum (87).