Tomta ligg klar: – Me har ikkje gitt opp håpet

– Me håpar å få 2 millionar slik at me kan halda prosessen i gang.