Tommelen ned frå statsråden - må venta på E16-utbetring

Regjeringa vil ikkje prioritera midlar til forsering av investeringar innan samferdsle.