Tøffe tider for landbruket – no vil lokale krefter ha Felde og Lysne inn i toppleiinga

– Dei har gjort ein svært god jobb lokalt og vore synlege i media og på sentrale arenaer.