To skular i Sogn og Fjordane vart plukka ut til praksisprosjekt: – Dette er me stolte av

Hafslo Barne- og ungdomsskule og Leikanger ungdomsskule er blitt lærarutdanningsskular.