To personar til legesjekk etter front-mot-front: – Veldig glatt

Årsaka til ulykka er enno ikkje kjend.