108 køyretøy var innom plassen, og seks vart plukka ut for nærare kontroll.

Ein førar kunne ikkje finna vognkortet til semitralle, og fekk skriftleg mangel på dette, og dessutan måtte han dokumentera råderett over køyretøyet for vidare køyring. Førar fekk og ein åtvaring for mindre brot på køyre- og kviletida.

Også ein anna sjåfør av eit vogntog fekk skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida.