Gå til sidens hovedinnhold

Tilbake på gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande – lettar på tiltaka for høgskule og universitet

Frå onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular.

Kommunar med høgt smittepress bør vurdera om det framleis skal vera raudt nivå lokalt. Det melder regjeringa. no i ei pressemelding måndag.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skulane er best kjent med, men eg har forståing for at det kan vera krevjande å byta frå raudt til gult nivå. Nokon skular treng litt tid til å planleggja dette og kommunar har behov for å vurdera nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Høgskule og universitet

Regjeringa anbefaler at universitet, høgskular og fagskular held fram med digital undervisning der det er mogleg, men at studentar i område med låg smitte bør få høve til fysisk undervisning i mindre grupper minst ein gong i veka.

Det bør framleis ikkje gjennomførast større førelesingar.

Der vert opp til studiestadane, saman med helsestyresmaktene, å vurdera kva og kor ange studentar som kan få fysisk undervisning, heiter det i pressemeldinga.

Kommentarer til denne saken