Til helga vil han slå ned på alt av festar, anten det er ungdommar eller 50-årslag

– Reglane er der, og me står klare til å følgja handfast opp, seier politisjef i driftseining Sogn og Fjordane, Arne Johannessen.