TETT PÅ: Med flott fjordutsikt og huset velplassert i naturomgjevnader har Signe og Arne Hageseter ein flott stad å trekkja seg attende.
Anders Huke

Tidleg funkis med natur i fokus: – Uansett kvar ein oppheld seg i huset, so handlar det om å få den kjensla av at ein har opna opp mot naturen

Langs fjorden utover mot Hella, finn me eit spenstig hus i ei bratt li. Her bur Arne og Signe Hageseter.
Publisert