Testa 1000 i løpet av ti dagar: – Me har kapasitet til å testa dei som skal testast

Sidan 16. juli har 1308 personar blitt testa for Covid-19 i Helse Førde sitt område. Legevakta i Førde har auka testkapasiteten sin.