Terje Hilstad sette i gang bygging av fritidshus utan å søkja - no har han fått avslag på dispensasjon

Terje Hilstad har fått avslag på søknaden om dispensasjon i samband med bygging av ein fritidsbustad på Framigarden.