Sogn Avis sin quiz utgår laurdag kveld.

Årsaka er tekniske problem i programmet der quizen blir utforma, som gjer at bileta ikkje viser.

Det blir jobba med å få på plass ei løysing, men det er uvisst kortid quizen er oppe og går igjen.