Teater med tankar om livet, dei siste fire minutta før bomba smell, kjem til Sogn: – Eg kan nesten garantera at publikum vil kjenna seg att

På dødsleiet angrar mange på at dei var for lite saman med familien, på at dei jobba for mykje og for at dei gjekk for sjeldan ut i skogen.