Systrendingane skal mekla fred i storkommunen

Alle medlemene og varamedlemene i forliksrådet i Sogndal kommune for resten av 2020 er frå Leikanger.