Årdal kommune meldte tidlegare denne veka på sine nettsider at det skulle gjennomførast ei synfaring med blålysetatane onsdag for å sjekka tilkomst i gater.

Bilar frå brannvesenet, brannberedskap på Hydro, Årdal Tenk Tryggleik, politi og ambulanse skulle køyra i kortesje på visse strekningar, men øvinga er no utsett til over nyttår.