Svein fryktar liv skal gå tapt med all villcamping som skjer i rasutsette område

Svein Tufte frå Bakka meiner fleire utkøyrslar i rasutsette område burde ha vore stengd for parkering.