Svært mykje snø skal ned: – Ein må vera obs på sørpeskred, åtvarar NVE

Varsom.no melder om faregrad 3 for snøskred. Vårflaum trur ikkje hydrologen at det blir i vassdrag i Sogn før over pinse.