Brøytemannskap melder om svært glatt veg på E16 Filefjell.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at det har gått frå å vera mange minusgrader til plussgrader og regn. Trafikantane må ferdast forsiktig. Det vil ta fleire timar før standarden er god att, skriv Vegtrafikksentralen.

– Mannskap er ute og strør og har gjort det i morgontimane. Likevel er det svært glatte parti og folk må ta det med ro, oppmodar operatør Christer Eide hjå Vegtrafikksentralen.

Han seier det er kome inn litt meldingar om utfordrande vegstrekningar i Sunnfjord, men lite frå Sogn.

Hald deg oppdatert på ferske vegmeldingar frå Statens vegvesen