Styrkjer beredskapen med spennande nyvinning: – Treng andre hjelp så stiller me opp

Aurland brannvesen har fått på plass ein ny medspelar i kampen mot flaum og overvatn.