Stortingspolitikar ber helseministeren sikra forsvarleg jordmorberedskap i sognekommune

– Det er helseføretaket som har ansvaret for følgjeteneste.