Stor vilje til satsing – investerer fleire hundre millionar

Tynjadalen kraftverk er dyrast, men Lærdal opplever stor investeringsvilje frå fleire aktørar for tida.