Stor utrykking til liten brann: – Det kunne gått så mykje verre

– Me er utruleg glade for at naudetatane var så raskt på plass