Stor jordmor-mobilisering: – Me fekk ei viktig avklaring

– Det var veldig godt frammøte, rundt 100 personar. Det er veldig gledeleg, mange yngre mødrer har delteke og faktisk litt menn.