NVE har sendt ut melding om at det frå måndag er venta stor snøskredfare (nivå 4) for varslingsområda Hardanger, Indre Fjordane, Indre Sogn og Voss.- Det er vêrskifte! Naturleg utløyste skred er venta på grunn av temperaturstigning og regn. Det er fokksnøproblem høgt til fjells, skriv varsom.no. Og har dette rådet til folk i desse områda: - Hald deg unna skredterreng.