Sterke reaksjonar fordi Nav må flytta til Leikanger – berre rådmannen snakka med pressa

Formannskapet i Sogndal skal torsdag 14. mai drøfta flyttinga av Nav frå Sogndal til Leikanger, etter at saksutgreiinga vart lagt fram seint tysdag.