Det kan bli stengt i periodar på inntil 30 minutt grunna vedlikehaldsarbeid frå Stedjebergtunnelen til Slinde på strekninga Sogndal- Leikanger denne veka.Det melder vegtrafikksentralen.Stenginga gjeld måndag-laurdag mellom klokka 8.00 og 18.00 frå måndag 20. januar til laurdag 25. januar.