Mistenkjeleg beine steinrekkjer på fjordbotn ved Fimreite.