Klokka 14:07 melder Vegtrafikksentralen på Twitter at Fv 5606 Fimreitevegen er stengd grunna steinras.

Det vert gjort ny vurdering søndag klokka 10:00.