Steinblokk rasa ut i vegen

Ras ein kilometer frå Vik, retning Arnafjord torsdag ettermiddag.