Steinane må piggast

– Me ventar på ei hjulmaskin frå Leikanger som går laus på steinblokkene.