Steinane dundra ned i vegen og reiv med seg kraftleidning

– Ei av steinblokkene er like stor som ein lastebil.