På fylkesveg 55 mellom Luster og Skjolden har det onsdag kveld rasa ut stein i vegbana. Som det går fram av biletet er det passering på staden, men entreprenør er på veg for å rydda.