Statkraft har tappa vatn for harde livet – no ber dei folk om å vera budde på flaum: – Blir det hetebølgje veit me kva som kjem

 – No er me tomme, seier Kåre Hønsi, produksjonssjef i Statkraft Midt-Norge.