Statkraft åtvarar: Sjå opp for låge høgspentlinjer om du har tenkt deg på ski her

Dei ekstraordinære vintertilhøva på Vikafjellet krev snørydding på deler av høgspentnettet mellom Storehaug og Kvilesteinen.