Står makteslause dersom kommunen let kloakkrestar flyta fritt: – Det skal jo ikkje vera slik

Sidan det er færre enn 10.000 innbyggjarar i Sogndal sentrum, er det kommunen sjølv som har ansvar for tilsyn med eige kloakkanlegg.