Stål erstattar tre på attraksjon: – Samla skal me bruka rundt 75 millionar kroner

– Me tek vare på tryggleiken så godt me kan.