Sportskutt råkar hjørnesteinsverksemd- permitterer 40 i løpet av få veker

Leverer til bransjar der det er full stillstand og dagleg leiar Tom Dyrdal varslar permitteringar.