Skiskyttarane sikra seg åtte medaljar på heimebane

Av

Mange medaljar blei verande att hjå skiskyttarane i Vik etter helgas kretsmeisterskap i fellesstart.