Jotunløparane leverer: - Solid ny pers på alle

Av

Seier seg godt nøgde med helgas Ungdomsmeisterskap etter å ha persa på favorittøvingane.