Tek grep for å blåsa liv i friidrettsmiljøa i fylket

Av

Sogn og Fjordane Friidrettskrins håpar å få fleire born og unge i aksjon på friidrettsbana.