Noregsmeisteren held fram å plukka medaljar

Av

Det byrjar å bli trongt om plassen i medaljeskapet til Knut Werge-Olsen (15).